Škola jahanja za decuStandardna engleska škola jahanja namenjena je deci starijoj od 10 godina.
Za mlađu decu postoji niz edukativnih konjičkih programa u našem klubu primerenih uzrastu, kao što su Konjičke igre za decu od 7 do 9 godina i Upoznajmo svet konja za decu od 4 do 6 godina.

Engleska škola jahanja zastupljena je u čitavom svetu i obuhvata sve olimpijske discipline konjičkog sporta: dresurno jahanje, preskakanje prepona, daljinsko jahanje, vožnju zaprega i atletiku na konju – voltažiranje.

Jahanje je mnogo kompleksnija veština nego što se to na prvi pogled čini. Jahač je neprestano aktivan u sedlu naprežući veliki broj mišića i potrebno je da ovlada složenom tehnikom, razvije dobru dinamičku ravnotežu i razume biomehaniku, ponašanje i dobrobit konja.

Jahanje je takođe veoma specifičan sport! Važan deo vašeg tima je konj – životinja koja oseća, razmišlja i uči. Spremite se na veoma neobično i predivno iskustvo komunikacije sa inteligentnim i osećajnim životinjama koje sa razlogom smatraju plemstvom životinjskog carstva.

Osnovna škola jahanja u našem klubu sastoji se iz dva kursa.

Na prvom, osnovnom kursu polaznik treba da ovlada terminologijom i savlada osnovne tehnike jahanja u hodu i kasu, kao i da nauči da pripremi konja za jahanje i pobrine se za njega nakon časa.
Na sledećem, standardnom kursu polaznik uči zahtevnije stavove potrebne za jahanje u galopu, preskakanje prepona i izvršenje osnovnih manjeških (dresurnih) radnji.
Osnovni kurs obuhvata 16 časova po 45 minuta, a standardni 32 časa po 45 minuta.
Po završetku svakog kursa se polaže test u jahanju i dobija diploma – potvrda o završenoj obuci.

Za školu jahanja za decu koriste se pouzdani, dobroćudni konji, posebno školovani za ovaj program.

Na času je obavezno nositi zaštitnu kacigu, koju obezbeđuje klub.
Polaznik na čas treba da dođe pripremljen za sportsku aktivnost. Neophodne su pantalone dugih nogavica i prikladna sportska obuća (patika ili cipela).

Nakon završene škole jahanja, mladi jahač može da nastavi da usavršava svoje veštine jahanja kroz naprednije kurseve, ili da se uključi u program rekreativnog jahanja u našem klubu.
Na raspologanju su nam predivni tereni za jahanje: 700 hektara stare hrastove šume, nasip pored reke i mnogobrojni putevi kroz njive i pašnjake.

U toku rekreativnog jahanja, bilo da dete jaše u areni ili na terenu, uvek je pod nadzorom instruktora ili trenera.

CENE
Jedan čas jahanja (45 min)
1.500 din
Jedan kurs škole jahanja (16 časova)
16.000 din


Nakon završena dva osnovna kursa škole jahanja, jahač može da postane rekreativac.

Cene članarina za rekreativne jahače:
Mesečna članarina (jedan čas nedeljno)
4.000 din
Mesečna članarina (dva časa nedeljno)
6.000 din