Škola jahanjaEngleska škola jahanja zastupljena je u čitavom svetu i obuhvata sve olimpijske discipline konjičkog sporta: dresurno jahanje, preskakanje prepona, daljinsko jahanje, vožnju zaprega i atletiku na konju – voltažiranje.

Jahanje je mnogo kompleksnija veština nego što se to na prvi pogled čini. Jahač je neprestano aktivan u sedlu naprežući veliki broj mišića i potrebno je da ovlada složenom tehnikom, razvije dobru dinamičku ravnotežu i razume biomehaniku, ponašanje i dobrobit konja.

Jahanje je takođe veoma specifičan sport! Važan deo vašeg tima je konj – životinja koja oseća, razmišlja i uči. Spremite se na veoma neobično i predivno iskustvo komunikacije sa inteligentnim i osećajnim životinjama koje sa razlogom smatraju plemstvom životinjskog carstva.

Osnovna škola jahanja u našem klubu sastoji se iz dva kursa.

Na prvom, početnom kursu polaznik treba da ovlada terminologijom i savlada osnovne tehnike jahanja u hodu i kasu, kao i da nauči da pripremi konja za jahanje i pobrine se za njega nakon časa. Na sledećem, višem kursu polaznik uči zahtevnije stavove potrebne za jahanje u galopu, preskakanje prepona i izvršenje osnovnih manjeških (dresurnih) radnji.
Svaki kurs obuhvata po 16 časova u trajanju od 45 minuta.
Po završetku svakog kursa se polaže test u jahanju i dobija diploma – potvrda o završenoj obuci.

Na času je obavezno nositi zaštitnu kacigu, koju obezbeđuje klub.
Polaznik na čas treba da dođe pripremljen za sportsku aktivnost. Neophodne su pantalone dugih nogavica i prikladna sportska obuća (patika ili cipela).

Nakon završene škole jahanja, jahač može da nastavi da usavršava svoje veštine jahanja kroz naprednije kurseve, ili da se uključi u program rekreativnog jahanja u našem klubu.
Na raspologanju su nam predivni tereni za jahanje: 700 hektara stare hrastove šume, nasip pored reke i mnogobrojni putevi kroz njive i pašnjake.

CENE
Jedan čas jahanja (45 min)
1.200 din
Mesečna članarina (jedan čas nedeljno)
3.000 din
Mesečna članarina (dva časa nedeljno)
4.000 din