Šetnje na konju


Posetioci Bojčinske šume i gosti restorana „Bojčinska koleba“ svakog vikenda, ukoliko je lepo vreme, mogu da probaju da jašu konja ili se voze fijakerom. Subotom i nedeljom zaprega i konji za jahanje, za decu i odrasle, dolaze na izletište.

CENE
Mala šetnja (5 krugova)
200 din
Velika šetnja (15 min kroz šumu)
500 din