Terapija uz pomoć konjaTerapija uz pomoć konja nije nova zamisao. Još 1777. godine nemački lekar Vilijam Tajson je objavio rad o pozitivnom učinku jahanja na probleme sa disanjem. Za vreme oba svetska rata, konji su korišćeni u evropskim bolnicama za rehabilitaciju povređenih vojnika, a 1952. na Olimpijskim igrama u Helsinkiju je Liz Hartli, koja je zbog polio oboljenja bila paralisana, osvojila srebrnu medalju u dresurnom jahanju, u redovnoj konkurenciji – tada jahanje još uvek nije bilo parasportska disciplina. Njen uspeh je ovaj sport pretvorio u metodu terapije koja može da pomogne velikom broju ljudi.

Konj se u terapiji koristi kao sredstvo za rad, medijum koji koriste stručnjaci raznih oblasti: fizioterapeuti, psihoterapeuti, logopedi, radni terapeuti, učitelji, vaspitači, socijalni radnici, sportski treneri i pripadnici drugih srodnih profesija. Konj može da pomogne u velikom broju slučajeva, na raznovrsne načine. U moderno doba, kada se konj više ne koristi za rad i putovanja, ne pomaže čoveku u poljoprivredi, vojsci, prenošenju i prevozu tereta, naš verni prijatelj pronašao je svoju ulogu kao univerzalni terapeut.

U programe terapije uz pomoć konja uključuju se osobe sa različitim teškoćama (autizam, Daunov sindrom, cerebralna paraliza, teškoće u intelektualnom razvoju, teškoće u motornom razvoju, govorne disfazije, hiperaktivnost, problemi sa pažnjom i koncentracijom, teškoće u učenju, depresija, anksioznost i druge psihičke tegobe, emotivni problemi, stres i iscrpljenost, alergije, oboljenja kardiovaskularnog sistema...).

Zašto je konj toliko dobar terapeut? Koja je njegova uloga u tome? Obavljenje su mnoge studije i napisani stručni radovi o pokretu konja koji se prenosi na jahača, jačanju mišića, poboljšanju balansa i motorike, razvijanju socijalnih veština i mnogim drugim važnim segmentima čovekovog razvoja. Međutim, ne treba zaboraviti na ono što se ne može izmeriti – svu emotivnu podršku, motivaciju i radost koju nam konji donose. Kontakt sa konjem probudi duboku sreću u nama i promeni nam pogled na svet – i verovatno je baš to razlog što ovaj vid terapije svakome pomogne da pronađe ono što mu je potrebno.