Konjičke igreStandardna škola jahanja nije primerena za decu mlađeg uzrasta iz tri razloga:

1) Mališanima nije dovoljno razvijen mišićno-skeletni sistem, a zglobovi i hrskavice nisu pripremljeni za veće fizičke napore. Po preporuci lekara, dete ne bi trebalo da se bavi sportskim jahanjem dok mu se ne formiraju sve zglobovne rskavičave strukture i kičmeni pršljenovi ne završe okoštavanje.

2) Mlađoj deci nisu dovoljno razvijeni ni pojmovni aparat i apstraktno mišljenje. Za njih je teško da savladaju pojmove potrebne za sportsko jahanje, kao i da povežu uzrok i posledicu, što bi moglo da ugrozi bezbednost deteta u toku časova.

3) Mnogi mališani vole konje, ali ih ne privlači sportsko jahanje! Za njih se ljubav prema konjima ogleda u igri i mašti, i baš to im pružamo kroz druge programe – mogućnost da uče kroz zabavu i igru, u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima.


Konjičke igre su program za decu mlađeg uzrasta (6-9 godina).

Program obuhvata osnove standardne škole jahanja, koliko uzrast i individualne mogućnosti deteta to dozvoljavaju, atletiku na konju (voltažiranje) i igre na konju. Igre su zabavne i izazovne; obuhvataju raznovrsne rekvizite i omogućavaju detetu da razvija motoriku, ravnotežu i koordinaciju pokreta kroz zajedničke aktivnosti sa konjima.

Deca kroz individualne časove i rad u manjim grupama uče i da brinu o konju (timarenje, četkanje, kupanje, hranjenje konja...) kao i razne zanimljivosti iz sveta konja: o rasama, konjičkom sportu, delovima opreme, mitovima, ponašanju...

CENE
Jedan čas jahanja (45 min)
1.200 din
Mesečna članarina (jedan čas nedeljno)
3.000 din
Mesečna članarina (dva časa nedeljno)
4.000 din