Jousting - viteške igreLipicaner je napravljen da bi se koristio u miru i ratu – od samog začetka b io je konj plemstva. Vukao je carsku kočiju i nosio plemiće u važne političke pregovore i bitke. Potekao je od starih rasa sa Iberijanskog poluostrva (Andaluzijski konj, Luzitano…) i od njih nasledio formu i snagu za visoku dresuru, koja je svestrano korišćena u zahtevnim disciplinama, uključujući i borbu sa konja.

Srednjevekovna borba sa konja danas je opstala u vidu sporta – đustranje (jousting), viteške igre i streličarstvo sa konja prikazuju se širom sveta, a takmičenja postaju sve popularnija. Imajući u vidu veštine i istoriju Lipicanera, pokrenuli smo sekciju srednjevekovnih veština borbe sa konja. I počeli da vežbamo.

Naši jahači poštaju sve veštiji u streličarstvu sa konja, borbi kopljima i mačevima. Zahvaljujući saradnji sa Udruženjem za očuvanje starih zanata i veština „Beli Orlovi“ već su učestvovali na nekim srednjevekovnim festivalima i dalje razvijaju veštinu đustranja i streličarstva u skladu sa tradicijom i istorijskim podacima.

Veština mačevanja sa konja je deo velike porodice evropskih istorijskih borilačkih veština (HEMA) u kojoj nam pomaže iskustvo i veština trenera iz Škole istorijskog evropskog mačevanja „Terca“

Naš cilj je da ove veštine i dalje razvijamo, ne samo zato što su zabavne, već i zato što smatramo da je očuvanje tradicije i starih veština danas posebno važno – ne učimo samo da jašemo i da rukujemo starim oružjem, već i da postupamo časno, pošteno, da imamo obzira i poštovanja prema svojim saborcima, protivnicima, a posebno konju, da pomognemo i štitimo kada vidimo da su pomoć i zašita potrebni, da brinemo jedni o drugima…

Neke viteške veštine učimo za vreme konjičkih kampova, a sekcija je otvorena za jahače koji su završili standardni kurs škole jahanja i žele da se oprobaju u ovom sportu.